Klokkenluidersregeling

Sinds 15 februari 2023 is er een nieuwe wet rond klokkenluiders in werking getreden.

Een klokkenluider is iemand die een inbreuk binnen een onderneming vaststelt en daarvan een melding maakt.

Ook BOSS paints heeft een policy hiertoe opgemaakt.

Over welke inbreuken gaat het? Welke bescherming geniet je? Hoe kan je een melding maken?

Lees dan onze policy.